Европейски Съюз
Агенция по Заетостта - Оперативна програма - Развитие на Човешките Ресурси 2007-2013
Европейски Социален Фонд

Списък на доставчиците по оперативна програма - Развитие на Човешките ресурси 2007-2013

Списък на одобрените доставчици

Име на фирма ЕИК Адрес Сключил споразумение Действие
Миракал Уоркс ЕООД 202106940 София 1612, ж.к. Лагера, ул. Смолянска N2, ап.18 да Преглед
Консулт Ай Джи 202313864 Варна 9000, ул."Отец Паисий" 44, ап.128 да Преглед
"Натан 50 " ЕООД BG202515944 София 1618, район "Витоша", ул."Родопски извор", № 76, ап.18 да Преглед
Лидера Трейдинг ЛТД 130276774 София 1606, гр. София 1606, ж.к. Захарна фабрика, ул. Кукуш 1, сграда ЕнТел-ТТТ, вх. 2, ет. 4 да Преглед
ЦПО "Аполи" към "Аполи Инвест" ЕООД 114620902 Плевен 5800, гр. Плевен, ул. "Кирил и Методий" № 18, офис 22 да Преглед
"Марицатекс" АД 115025302 Пловдив 4003, гр. Пловдив 4003, район Северен, ул. "Васил Левски" № 144 да Преглед
"Училища Максимум Пловдив" 201427516 Пловдив 4000, ул. Цар Асен 10 да Преглед
"ПЕТЪР ЙОВЧЕВ И СИНОВЕ - ГАБРОВО" ЕООД 202506009 Габрово 5300, ул. Ванче Михайлов № 25 да Преглед
Техникъл Трейнинг България EООД 200766104 София 1303, Зона Б-18, ул. Овче поле № 122, ЕТ. 4 не Преглед
СКУЛ М 200525587 София 1000, ул. "Г. С. Раковски" 88, вътр. къща, ет. 1 да Преглед
"ДИЕЛ 2" 203056814 Велико Търново 5000, Велико Търново; ул."Рафаил Попов"6 да Преглед
АВО Инглиш БС 176679918 София 1504, бул. Дондуков 64 да Преглед
Едюкейшън сентър Ангелов ЕООД 202741288 София 1336, ж.к. Люлин 3, бл. 333, ап. 55 да Преглед
Център за професионално обучение към Регионална занаятчийска камара Велико Търново 104598674 Велико Търново 5000, гр. Велико Търново, ул. "Христо Ботев" 2, ет. 2, стая 205 да Преглед
ЕТ "Н енд Н - Нина Николова" 825119714 Пловдив 4000, ул. Бдин №1А не Преглед
ЕЗИКОВА ШКОЛА АСТОНИ 201378663 София 1000, бул. Александър Стамболийски 22, вх.Б, ет.2 да Преглед
Акцент Р BG117672046 Русе 7000, Русе, ул. Хан Аспарух 31 да Преглед
"ЕМ ЕР ДЖИ ТЕ" ЕООД 202393522 Труд 4199, ул. "Братя Чапликови" No 4 да Преглед
Център за професионално обучение към АС "Орел" 1 ООД 202020822 Бяла Слатина 3200, ул.Стефан Караджа №18 не Преглед
Макито 123 456 789 София 1309, пппппппппп не Преглед